POZEW DO SĄDU – zmiany wchodzące w życie 07.11.2019r.

pozew

W sprawach cywilnych pismem wszczynającym postępowanie przed Sądem jest pozew,który musi spełniać określone warunki formalne. Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019r. przepisy dotyczące warunków formalnych pozwu zostały zmienione w istotny sposób. Zmiany te w większości obowiązują nie tylko profesjonalistów (adwokatów, radców prawnych), ale wszystkich, którzy samodzielnie składają pozew do Sądu. Zmiany obowiązują od dnia 7 […]