#pozywamsmog

Ochrona środowiska naturalnego, zapobieganie negatywnym skutkom jego degradacji, jak również prawna ochrona życia, a zatem zagwarantowanie obywatelom czystego powietrza, należy do konstytucyjnych obowiązków państwa. Art. 68 ust. 4.  Konstytucji RP: Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Art.  74 Konstytucji RP: 1.  Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym […]