DAROWIZNA MIĘDZY CUDZOZIEMCAMI – CZY PODLEGA PODATKOWI OD SPADKÓW I DAROWIZN W POLSCE ?

W polskim porządku prawnym, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, tytułem dziedziczenia,  darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności podlega podatkowi od spadków i darowizn. Jednak obszarem podatku od spadków i darowizn objęte są także rzeczy znajdujące się ZA GRANICĄ lub prawa majątkowe wykonywane […]