OCHRONA WIZERUNKU MARKI

Katalog dóbr osobistych osób prawnych i fizycznych jest otwarty i opiera się częściowo na  art. 23 kodeksu cywilnego. Andrzej Kidyba trafnie wskazuje, że takimi dobrami będą w szczególności: dobre imię, nazwa, firma, tajemnica korespondencji, nietykalność pomieszczeń i tajemnicy prawnej przedsiębiorstwa.  Ponadto niewątpliwie ochronie prawnej podlegają: 1) tajemnica przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne przedsiębiorcy, co do […]